...تنهایی...

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

امروز صفحه ي خالي زندگي ام پر شده بود

ديگر از هيچ كس نمي ترسيدم

گفتني ها را حرف زدم

كودكي ها رو مرور كردم

و زمان فراموش شد

كنار مهرباني تو مهرباني من هيچ بود

همه چيز ارام بود حتي نفس هاي من و تو ...

حتي دل ها هم قدرت اين يكي شدن را نداشتن

من حس مي كردم با تو و كنار تو هستم

نه هزاران كيلومتر دور از تو

امروز باز هم دلتنگي را تجربه كردم

خيلي وقت بود حس دل تنگ شدن نداشتم

زيرا هميشه دل تنگ بودم

امروز خنده هايم بلند بود

و قلبم پر از شادي

انگار نه انگار رختخوابم خيس از اشك بود

كاش مي شد هر لحظه با تو بود و با تو خنديد

كاش زندگي دو صفحه داشت

صفحه ي اول تو صفحه ي دوم من

وهيچ  كس خلوت صفحه ها را به هم نمي ريخت

 وكيبورد هم كار دل را مي كرد

كاش زندگي فقط همين بود فقط همين

كاش مي شد حرف ها رو شست تا صادق مي شدن

كاش مي شد اعتماد را تزريق كرد

تا هركس را دوست داري اعتمادش را جلب كني

كاش مي شد فاصله را از بين برد

تا يك شهر به يك قدم تبديل مي شد

اما سخت تر از اين ها گفتن دوباره دوستت دارم است

و باور اين كه كسي دوستت دارد

كاش مي شد همه چيز را باور كرد

حتي خيال هاي پوچ كودكانه را ...

اما كاش مي شد هيچ چيز خيال نبود

كاش مي شد همه چيز را به واقعيت نزديك كرد

كاش همه چيز حقيقت داشت

حتي يك عشق مجازي

ایکاش ی خبری ازت میشد...

حتی نمیتونم از حالت خبردار شم..

داغونم .....داغون

 

♥ شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳♥ 0:5 ♥ ReZaN ♥

دوسش دارم ولی می ترسم بهش بگم.

می ترسم بگم و بگوید مرسی.

بگوید ممنون.

یا هر چیزی بگوید بجز :

من هم دوسِت دارم

 

 

 

 

♥ سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳♥ 19:56 ♥ ReZaN ♥

ﺩﻝ ﻧَﺒﻨﺪ ...
ﻫِے ﺑﺎ ﺗُﻮﺍﻡ ...
آره...
ﺩِﻝ ﻧﺒﻨﺪ بہ ﺟُﻤلہ ﻫﺎیے ﺍﻣﺜﺎﻝ :
ﺗﻮ ﺩُﻧﯿﺎے مَنے ...
ﺗﻮ ﻧَﻔﺲ مَنے ....
ﺗﻮ ﻋِﺸﻖِ مَنے ...
ﺗﻮ ﺑِﺮے ﻣَﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ....
ﺗﺎ ﺍﺑَﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻣﯿﻤﻮﻧَﻢ ...
وَ...وَ...ﻭَ.....
ﺩﻟﺘﻮ ﺳِﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ
ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﻮنہ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻣَﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ کہ ﻗﺪﺭ ﺩﻝ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻭﻧﻦ ..
ﻣﯿﺸِﮑَنے ...
ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﺍسہ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻥ ...
✓اره مَرد میخواد
✔مَرد...
✘کََم پیدامیشہ! که عمرا مررررررد پیدا کنی ..

♥ شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳♥ 18:4 ♥ ReZaN ♥

مانده ام که این جماعت

 

 چگونه خیانت می کنند

 

چگونه کنار دیگری

 

 به آرامش می رسند؟

 

من حتی بالشم را که عوض می کنم

 

 خوابم نمی برد

 

♥ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳♥ 15:4 ♥ ReZaN ♥

من زندگی خودم را میکنم ...

چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام

همه به خودم مربوط است ...

مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن

روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است

زندگی کن به شيوه خودت

با قوانين خودت

با باورها و ايمان قلبی خودت

مردم دلشان می خواهد

موضوعی برای گفتگو داشته باشند

برايشان فرقی نمی کند چگونه هستی

هر جور که باشی 

حرفی برای گفتن دارند...

شاد باش و 

از زندگی لذت ببر...

♥ جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳♥ 14:32 ♥ ReZaN ♥طراح : صـ♥ـدفــ